ฝ่ายบุคคล

Print
ฝ่ายบุคคล
ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3161

 

งานบุคคล/ เลขานุการ
ชื่อ-สกุล : น.ส.สมฤดี ศิริวัฒนะกูล (ตุ่น)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3009
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ (ปิ่น)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3010
ตำแหน่ง : บุคลากร

 

งานสารบรรณ/ เอกสารภายใน-ภายนอก 
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก (เขียด)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ (พา)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร  โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นายอุบล ทองสุข (บน)
E-mail : -
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป