ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172

 

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3050
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก (เขียด)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3010
ตำแหน่ง : บุคลากร
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ (พา)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นายอุบล ทองสุข (บน)
E-mail : -
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป