ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ | ใบสมัคร | แผนการสอน [3 เม.ย.2561] 
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ