+ ข่าวอบรม/ สัมมนา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ [20 มิ.ย.2561] 
ประกาศทุนเพชรซายน์ สำหรับนิสิตปริญญาตรี และเปิดรับสมัครออนไลน์ รอบ ๒ [1 มิ.ย.2561] 
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ