โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง UAD-201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรสำหรับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในฐานะนักกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และกรรมการกิจการนิสิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ