โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

      สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กรีฑา และเปตอง โดยมีพิธีเปิดและปิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเชาว์ มณีวงษ์ มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการแสดงผู้นำเชียร์และแสตนเชียร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิด และมอบรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


[ ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด/ปิด | การแข่งขัน ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ