โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐

โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่นิสิตในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป มีคณาจารย์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

       ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า โดยเริ่มจากใช้น้ำสะอาดที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนี้ก็มีการสาดน้ำเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่น รื่นเริง

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ