โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ “บ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้น”

โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ “บ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้น”

      เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ บ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้น” ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือประกอบอาชีพได้ กิจกรรมประกอบด้วยการรับชมสาธิตการเก็บน้ำตาลสดและกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลสด การทำผลิตภัณฑ์ หมี่กรอบ” และ ขนมเปี๊ยะ” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ และการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ สาริกาฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ