ซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

ซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

        สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณหาดวอนนภา เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และสร้างความสัมพันธ์ ในหมู่คณะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เกิดความสนิทสนม ความสามัคคี และเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีกิจกรรมลอดซุ้มซายน์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ