โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

      เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน และเขาสามมุข สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้จักสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ