joomla extensions
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เปิดรับสมัครตั้่งแต่บัดนี้- ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ | ใบสมัคร  [3 เม.ย.2561] 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ตำแหน่ง อาจารย์ รวม ๔ สาขาวิชา | ใบสมัคร  [20 มี.ค.2561] 
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ